Vesaliussite

Op onze maandelijkse vergadering van 19 november 2014 bespraken we met de stad Leuven, de K.U.Leuven en het architectenbureau het bouwproject met de naam Vesaliussite. Op 2 december bezorgden we dit verslag aan de betrokken partijen en aan het schepencollege als advies vanuit de adviesraad toegankelijkheid.

De Vesaliussite ligt tussen GroepT, de Tiensestraat en de Vesaliusstraat. De site omvat auto- en fietsparking, een groot auditorium, filmzalen, handelsruimtes, een open binnenplein en appartementen en studentenkamers.

De ingang van het auditorium en de twee filmzalen ligt ondergronds en is bereikbaar via een brede trap. We waarschuwen om bovenaan de trap noppentegels te voorzien en voldoende contrast op de trapneuzen. Men heeft ons verzekerd dat de lift in het auditoriumgebouw beschikbaar zal zijn wanneer de filmzalen/auditoria open zijn. Het feit dat de ontwerpers hebben gekozen voor een aparte toegang voor rolstoelgebruikers wordt door de leden van de Adviesraad gezien als een gemiste kans en is niet volgens de hedendaagse principes van integrale toegankelijkheid.

Om het plein overzichtelijk te houden voor blinden en slechtzienden adviseen we geleidelijnen. Op het voorstel om een gootje te gebruiken als gidslijn formuleren we ernstige bedenkingen. Zorg ook voor voldoende, maar niet verblindende verlichting.

Ingang studentenresidentie is gelegen op de eerste verdieping. Voor deze trap bestaat het alternatief uit een hellend vlak aan de achterkant. Dit wordt opnieuw aangeduid als een gemiste kans, in dit geval nog explicieter, omdat het hier gaat om een achteringang. We vinden het ook heel jammer dat er geen aangepaste/aanpasbare appartementen of studentenkamers worden voorzien.

Het is positief dat er in de filmzalen wegneembare stoelen zijn voorzien zodat een rolstoelgebruiker in de rij kan zitten. In het auditorium is dit helaas niet het geval en kan je als rolstoelgebruiker enkel kiezen tussen uit de eerste of de allerlaatste rij.

Het traject van de hoofdingang tot de achteringang van het auditorium is complex en eindigt in het huidige concept bovendien met een plateaulift. Dat is een dure oplossing en ervaring leert dat plateauliftjes regelmatig defect zijn of nietzelfstandig bediend kunnen worden. We raden ze dan ook af en vragen te zoeken naar een andere oplossing.

Andere aandachtspunten voor de filmzalen en het auditorium zijn: een ringleiding, voldoende stopcontacten, meer toegankelijke toiletten.

Hoewel het voorgestelde ontwerp voldoet aan de wettelijke minimumnormen voor toegankelijkheid, vertoont het ernstige tekorten om te kunnen spreken van een hedendaags, integraal toegankelijke omgeving. De Adviesraad hoopt dat er gevolg gegeven wordt aan de geformuleerde adviezen.

De Adviesraad stelt daarom voor dat de stad de toegankelijkheidsaspecten in dit dossier expliciet en van nabij blijft opvolgen. De Adviesraad vraagt bovendien aan het architectenbureau om expliciet aan te geven op welke manier men rekening zal houden met de geformuleerde adviezen.

De Adviesraad blijft bereid om samen met het architectenbureau, de stad en KU Leuven verder advies te verlenen om de integrale toegankelijkheid van de Vesaliussite te verbeteren en/of aanpassingen aan het ontwerp te bespreken.