2013

Voor 2013 hebben we volgende doelstellingen:

  • Verankering van het thema toegankelijkheid in het bestuursakkoord 2013-2019. De adviesraad zal in dit kader een bezoek brengen aan alle leden van het schepencollege. Daarbij zal de adviesraad gebruik maken van het memorandum van de adviesraad (2011).
  • Opvolging van het thema wonen. De adviesraad plant hiervoor gesprekken met de schepen van wonen en vertegenwoordigers van de Leuvense sociale huisvestingsmaatschappijen.
  • In 2013 wil de adviesraad het thema onderwijs en toegankelijkheid opnemen. Fysieke toegankelijkheid is belangrijk voor zowel kinderen als ouders met een beperking. Ook evenementen, georganiseerd in scholen, zullen hierdoor beter toegankelijk zijn.
  • De toegankelijkheid van Leuvense evenementen zal door de adviesraad verder opgevolgd worden.
  • Aan de bekendheid van de adviesraad bij een breder publiek zal in 2013 aandacht besteed worden. De adviesraad plant ook een publieke activiteit in 2013.
  • De adviesraad toegankelijkheid zal initiatief nemen om een gezamenlijk overleg te organiseren met de andere Leuvense adviesraden.
  • De adviesraad stelt een uitbreiding van het ledenbestand nog steeds op prijs. Er zullen ook in 2013 inspanningen gedaan worden om nieuwe leden aan te trekken.
BijlageGrootte
AR130116.doc69 KB
AR130220_1.doc75.5 KB
AR130320.doc85 KB
AR130417.doc55 KB
AR130515.doc95.5 KB
AR130619.doc99 KB
AR130918.doc83 KB
AR131016.doc94 KB
AR131120.doc64 KB