2014

De adviesraad werd in januari uitgenodigd op de receptie van Horeca Leuven. Er werden interessante gesprekken gehouden met Leuvense handelaar over het toegankelijk maken van hun zaak en er kwamen erg positieve reacties op de verloting van één oprijplaat onder de enthousiaste handelaars.

Op uitnodiging van schepen Ridouani was de adviesraad ook te gast op de onderwijsraad van groot Leuven. In de toekomst wil de stad meer evenementen laten doorgaan in scholen om zo de bereikbaarheid te verbeteren. De toegankelijkheid van schoolgebouwen kan al sterk verbeteren met enkele kleine, niet al te dure ingrepen.

In januari hield de adviesraad tevens een grote vergadering rond het thema toegankelijk wonen. Vertegenwoordigers van Dijledal, Swal, AGSL, sociaal verhuurkantoor Spit en stad Leuven waren op deze vergadering aanwezig. In dergelijke thema’s is de adviesraad toegankelijkheid zich ervan bewust dat de stad en de huisvestingsmaatschappijen gebonden zijn aan bepaalde wettelijke kaders, maar toch vroeg de adviesraad van hen bewustzijn en medewerking rond het voorzien van genoeg faciliteiten voor personen met een beperking. Als krachten gebundeld worden dan kunnen zo ook hogere overheden ervan overtuigd worden dat aangepast wonen een noodzaak is in onze moderne maatschappij. De vergadering was een aftasten aan alle kanten en het advies dat daarop volgde was ook gericht op dit sensibiliseren en formuleerde enkele praktische en lokaal uitvoerbare adviespunten. De adviesraad hoopt dat deze visie en de aandachtpunten blijvend indachte gehouden zullen worden in de toekomst.

Daarenboven was de adviesraad in 2014 actief in het houden van planbesprekingen en plaatsbezoeken. De adviesraad bracht bijvoorbeeld een bezoek aan het buurtcentrum Sint-Maartensdal en gaf advies op plannen voor de Hertogensite. In november gaf de raad nog een advies omtrent de Vesaliussite. Ook daar was het duidelijk dat er nog steeds een grote kloof is tussen de wettelijke minimumnormen inzake toegankelijkheid enerzijds en een echt inclusief ontwerp anderzijds. De adviesraad hecht veel belang aan gelijkwaardige participatie voor personen met een beperking in de maatschappij. Een inclusief design waarbij iedereen dezelfde ingang, dezelfde route, dezelfde plaatsen kan nemen is daarbij een must. De adviesraad vroeg daarbij aan de betrokken partners om in dit verhaal mee te stappen en deze waarden rond inclusie uit te dragen.

Verder nam de adviesraad deel aan een aantal activiteiten. De adviesraad was aanwezig als organisatie op Leuven autovrij, de Leuvense corrida en nam ook deel aan een heel interessante rondleiding ‘Thee bij de buren’ over de Marokkaanse en Turkse migratie.

Tot slot vindt de adviesraad het belangrijk om banden te leggen met andere organisaties. Zo is er al lang een samenwerking met Leuvense organisaties als Red de Stoep, Hidden City en KU Leuven (Werkgroep Fysieke Toegankelijkheid). Dit jaar kwam daar ook nog Leuven Klimaatneutraal en Handicap International bij.

BijlageGrootte
AR140122_def.doc58 KB
AR140219.doc81.5 KB
AR140319.doc87.5 KB
AR140416.doc84 KB