2012

Resultaten 2012: 

Er waren adviesraden op: 18 januari, 15 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 19 september, 17 oktober, 21 november en 19 december.

Zoals de voorbije jaren blijven plaatsbezoeken een belangrijk actiepunt van de adviesraad. Volgende plaatsbezoeken werden ondernomen:

-          Februari 2012: Deel van het VAC-gebouw

-          Oktober 2012: Rector De Somerplein

 

Hieronder worden enkele thema’s besproken waar de adviesraad in 2012 rond werkte:

Toegankelijkheid van de openbare ruimte was dit jaar opnieuw een agendapunt.

De stad Leuven heeft een toelagereglement voor gevelrenovatie goedgekeurd. Handelaars, eigenaars of huurders van een zaak kunnen vanaf 2012 een toelage aanvragen voor de renovatiewerken aan de gevel. De adviesraad ziet hierin een kans om tijdens deze renovaties ook de toegankelijkheid te verbeteren van de ingangen. Zij hebben dit advies aan het college bezorgd.

Ook kwam er een opmerking dat de bedieningsinstallatie van de verzinkbare palen (Diestsestraat, Vanderkelenstraat) ongelukkig geplaatst is, nl. op de goot die blinden en slechtzienden als gidslijn gebruiken. De adviesraad heeft deze klacht opgevolgd. In de toekomst zal men meer rekening houden met de adviezen van de adviesraad.

Ook de toegankelijkheid van evenementen was opnieuw een agendapunt.

De voorbije jaren werd er al heel wat gerealiseerd rond de toegankelijkheid van Beleuvenissen. Toch blijft de adviesraad verdere ontwikkelingen opvolgen en zo trachten om Beleuvenissen nog toegankelijker te maken.

Verder kwam de organisator voor het Wereldfeest (Bruul) langs waaraan nuttige info werd meegegeven om het evenement nóg toegankelijker te maken.

Het is daarenboven niet altijd even gemakkelijk voor personen met een visuele beperking om zich tijdens bepaalde evenementen zelfstandig naar hun woonst te begeven. De adviesraad maakt er een punt van om deze kwestie op te volgen.

Het thema wonen kwam dit jaar opnieuw aan bod. Er is nog steeds een te klein aanbod aan toegankelijke en betaalbare woningen.  Men heeft de dienst wonen uitgenodigd waarbij de adviesraad met hun vragen en bemerkingen terecht kon. Dit thema zal in 2013 verder opgevolgd worden.

Een afvaardiging van de adviesraad heeft deelgenomen aan het Europees project ISEMOA dat voorgesteld werd door Mobiel 21 vzw. Het doel van dit project bestaat uit de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem om steden, gemeentes en regio’s te ondersteunen bij het toegankelijker maken van de openbare ruime en het openvaar vervoer. Dit kwaliteitszorgsysteem zal worden uitgetest in 15 pilootsteden, gemeentes en regio’s in Europa, waaronder Leuven.

Voor 2012 hebben we volgende doelstellingen:

-          Verdere opvolging van de toegankelijkheid van de openbare ruimte: toelagereglement gevelrenovatie, plaatsing van verzinkbare palen in Diestsestraat en Vanderkelenstraat.

-          Opvolging van de toegankelijkheid van evenementen:  Beleuvenissen, Marktrock, Wereldfeest.

-          Thema wonen: sociale huisvesting en de verschillende woonprojecten in de Vaartkom.

-          Opvolging van de gemeenteraadsverkiezingen en de inbreng van de adviesraad toegankelijkeid in de beleidsplannen aan de hand van het memorandum dat de adviesraad in 2011 heeft opgesteld.

-          Deelname aan het Europees project ISEMOA.

BijlageGrootte
Jaarverslag adviesraad toegankelijkheid stad Leuven 2012_definitief.doc75.5 KB
AR120118.doc76.5 KB
AR120215.doc76.5 KB
AR120321.doc51.5 KB
AR120418.doc64.5 KB
AR120523.doc63 KB
AR120620.doc60.5 KB
AR120919.pdf214.81 KB
AR121017.pdf228.56 KB
AR121121.doc65.5 KB
AR121219.doc72 KB