2015

In 2015 hopen we aandacht te besteden aan de volgende thema’s:

  • Het in kaart brengen van de verwezenlijking van de adviesraad en ook uitdragen naar een breder publiek toe. De adviesraad toegankelijkheid was namelijk de laatste jaren ook betrokken bij projecten als Het Depot, het Engels plein, het kartuizerklooster, de nieuwe studieruimte van KU Leuven de Agora, enz.. Ook bij culturele en sportieve evenmenten zoals de Beleuvenissen, Marktrock, en de Leuvense corrida was de adviesraad aanwezig.
  • ‘Het uitdragen naar een breder publiek toe’ omvat het herformuleren en opfrissen van de visie en werkwijze van de adviesraad toegankelijkheid en tevens het werken via een vernieuwe website en andere media. Er wordt daarom in 2015 gewerkt aan een visietekst.
  • Nauwere banden creëren met de medewerkers van de stad om de adviezen tot op de juiste plaats te krijgen.
  • Verdere betrokkenheid bij alle nieuwe (grote) Leuvense projecten in alle domeinen van de maatschappij, verandering verwezelijken en tot een inclusiever resultaat komen.
  • De aanwezigheid van voldoende toegankelijke openbare toiletten blijft een aandachtspunt van de adviesraad. De raad streeft ook naar het in kaart brengen van deze toiletten (cfr. Toiletplan stad Gent)
  • De aanwezigheid van voldoende toegankelijke openbare toiletten blijft een aandachtspunt van de adviesraad. De raad streeft ook naar het in kaart brengen van deze toiletten (cfr. Toiletplan stad Gent)