2016

In 2016 ging de adviesraad in het kader van YouTopia samenwerkingen aan met het Afrika filmfestival, met Kinepolis voor het disability filmfestival, met Mobiel 21. Ook werkte het samen met de seniorenraad rond de toegankelijkheidstraat op Leuven autovrij.

De adviesraad heeft verschillende nieuwe kandidaat-leden weten aan te trekken. De expertise van de adviesraad is nu ook nog breder geworden dankzij de inzet van een nieuwe ervaringsdeskundige met een verstandelijke beperking. Zo wordt ook de eigen werking weer een stuk inclusiever.

Steeds meer nieuwe organisaties vinden verder de weg naar de adviesraad. Zo vroeg het museum M meermaals om adviezen, had de Adviesraad contact met UZ Gasthuisberg en meer. Ook bij het verkeerscirculatieplan werd de adviesraad nauw betrokken.

De adviesraad werd bij de ontwerpwedstrijd voor de heraanleg van de Bruulomgeving in Leuven reeds in de bestek- en wedstrijdfase betrokken bij het ontwerp. Voor de adviesraad was dit een erg positieve ervaring en de raad hoopt op een gelijkaardige manier in de toekomst standaard betrokken te worden bij grote projecten.

Er werd verder een formeel advies uitgebracht over het Ruimtelijk Structureel Plan van Leuven.