Geschiedenis

Sinds 1997 is er in Leuven een werkgroep toegankelijkheid actief. Haar doel was (en is nog steeds) het stedelijk beleid adviseren over de toegankelijkheid voor personen met een functiebeperking. Reeds in 1998 werd de werkgroep door het college van burgemeester en schepenen erkend als adviesorgaan op het vlak van toegankelijkheid.

Op 28 januari 2008 werd de werkgroep toegankelijkheid erkend als officiƫle stedelijke adviesraad. Door de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad voldoet de gemeenteraad aan artikelen 119 en 200 van het nieuwe gemeentedecreet. Die artikels bepalen namelijk dat het de taak is van de gemeente om inspraak van burgers te organiseren en te ondersteunen.

De stap van werkgroep naar adviesraad werd gezet onder impuls van toenmalig voorzitter Brecht Provoost. Hij bleef voorzitter van de adviesraad tot september 2011. Hij wordt als voorzitter opgevolgd door Patrick Puttemans. Op 20 maart 2013 werd Dorien Meulenijzer voorzitter van de adviesraad. Sinds november 2015 werkt ze voor de stad en daardoor was de combinatie met het voorzitterschap niet meer mogelijk. Voorzitter ad initerim is Paulien Neerman.