Situering

Iedereen moet kunnen participeren aan onze samenleving. Om tot zo’n inclusieve samenleving te komen moeten vaak drempels op fysiek, sociaal, financieel en verstandelijk vlak worden weggewerkt.

Toegankelijkheid wordt vaak geassocieerd met fysieke toegankelijkheid. Maar toegankelijkheid gaat veel verder dan dat. Het heeft ook te maken met toegankelijke informatie en toegankelijke dienstverlening. Daarnaast moet toegankelijkheid er zijn voor iedereen. Niet alleen voor mensen met een handicap. Ook ouderen en ouders met kinderwagens kunnen hindernissen ondervinden. Streven naar voorzieningen die bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn voor iedereen is het uiteindelijke doel.

Als we het hebben over toegankelijkheid, dan bedoelen we fysieke toegankelijkheid, toegankelijkheid van informatie en de toegankelijkheid van dienstverlening voor personen met een functiebeperking.

Hieronder kan u lezen wat wij verstaan onder deze begrippen:

  • Fysieke toegankelijkheid gaat over de toegankelijkheid van gebouwen (openbare en publieke gebouwen) en hun omgeving, (aangepaste toiletten, liften, hellingen, doorgangen,...).
  • Toegankelijkheid van informatie bekom je door op een overzichtelijke, eenvoudige en begrijpelijke manier juiste informatie aan te bieden (op tijd aanbieden van informatie, aangepaste leesvormen, toegankelijke website,...).
  • Toegankelijkheid van dienstverlening gaat vooral over de vraag in welke mate personen met een handicap klantvriendelijk onthaald en behandeld worden door personeelsleden en/of vrijwilligers.