Wat doen we?

De adviesraad toegankelijkheid heeft als doel:

  1. overleg bevorderen tussen de verenigingen en organisaties van of voor personen met een beperking, ervaringsdeskundigen en het stadsbestuur;
  2. op vraag van het lokaal bestuur advies te verlenen over het toegankelijkheidsbeleid en alle onderwerpen die de toegankelijkheid aanbelangen;
  3. op eigen initiatief advies te verlenen aan het stadsbestuur of acties te ondernemen rond het toegankelijkheidsbeleid en materies van toegankelijkheid.

De adviesraad toegankelijkheid komt maandelijks samen. Daarnaast zijn er ad hoc vergaderingen.

Voor 2017 zijn al heel wat overlegmomenten gepland met stadsdiensten en andere organisaties. De adviesraad hoopt nauw betrokken te worden bij het ontwerp van bijvoorbeeld de Hertogensite en de Podiumkunstenzaal.

De adviesraad tracht ook nog nieuwe, ge├źngageerde leden aan te trekken. Er worden bovendien in oktober nieuwe voorzittersverkiezingen georganiseerd.