Wie zijn we?

We zijn een adviesraad van de stad Leuven. We adviseren de stadsdiensten over toegankelijkheid voor personen met een handicap. Alle leden zijn inwoners met een beperking of vertegenwoordigen een organisatie uit de handicapsector.

Dorien Meulenijzer is binnen de stad het eerste aanspreekpunt voor toegankelijkheid. Stadsdiensten kunnen bij haar terecht en waar nodig schakelt Dorien de adviesraad in. Dorien is voor de adviesraad onmisbaar om te weten wat er leeft in de verschillende stadsdiensten.