image-preloader

De adviesraad in een notendop

Wat doen we?

“Bespreken van ontwerpplannen, sensibiliseren van betrokken partijen en verankeren van voorgestelde oplossingen of adviezen”

De adviesraad toegankelijkheid heeft als doel om onze stad toegankelijker te maken door concrete adviezen te formuleren en het overleg te bevorderen tussen personen met een beperking en bv. de stadsdiensten, architecten, organisatoren van evenementen of de horeca sector. De adviesraad heeft meer dan 20 jaar ervaring opgebouwd, eerst als informeel adviesorgaan dat werd opgericht in 1998 en sinds 2008 als erkende stedelijke adviesraad.

Toegankelijkheid wordt door de adviesraad gedefinieerd als de bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte, gebouwen, diensten en informatie. De adviesraad brengt maandelijks meer dan 15 actieve leden samen die hun inzichten ten dienste stellen op vlak van autisme of motorische, visuele, auditieve en verstandelijke beperkingen.

De 3 types van activiteiten

Onze aanpak

1. Het bespreken van ontwerpplannen met stadsdiensten en architecten m.b.t. (her)aanleg van het openbaar domein, nieuwbouw of verbouwing van stedelijke gebouwen

2. Het sensibiliseren van betrokken partijen via constructief overleg, waarbij we proberen om toegankelijkheidsproblemen expliciet te maken (bv. het voorzien van een prikkelarme ruimte) of te verduidelijken (bv. waarom een geleidelijn zo belangrijk is), en alternatieve oplossingen aan te reiken (bv. verschillende manieren om een geleidelijn te voorzien).

3. Het verankeren van de voorgestelde oplossingen of adviezen, waarbij we stadsdiensten ondersteunen bij het aanpassen van procedures (bv. bij een open oproep), formulieren (bv. voor vacatures) of richtlijnen (bv. bij het organiseren van evenementen).

Het stadsbestuur ondersteunt de activiteiten van de adviesraad. Er wordt bv. een tolk Vlaamse gebarentaal voorzien en de beleidsadviseur gelijke kansen en toegankelijkheid vormt de brug tussen de adviesraad en de verschillende stadsdiensten.

We hebben onze werking kort voorgesteld in volgend filmpje:.

Hoe we overleg kansen geven

Onze principes

Om het overleg alle kansen te geven op concrete oplossingen werkt de adviesraad vanuit drie principes:

1. Wederzijds vertrouwen tussen de adviesraad en alle betrokken partijen. Dit zorgt er voor dat we als personen met een handicap een centrale rol kunnen spelen in de evolutie naar een meer toegankelijke stad, waarbij onze expertise gewaardeerd en erkend wordt als toegevoegde waarde.

2. Aandacht voor concrete en pragmatische adviezen. De adviesraad stelt oplossingen voor die concreet uitgewerkt kunnen worden op korte termijn maar uiteraard passen in de langetermijndoelstellingen van integrale toegankelijkheid. Bovendien wil de adviesraad constructief zoeken naar pragmatische oplossingen, eerder dan te focussen op de problemen.

3. Focus op faire compromissen, over beperkingen heen. De adviesraad probeert in haar adviezen altijd het perspectief van één specifieke beperking te overstijgen, omdat oplossingen voor de ene doelgroep niet noodzakelijk bruikbaar zijn voor een andere. Een stoeprand is bijvoorbeeld heel handig als geleidelijn voor blinden, maar creëert een drempel voor rolstoelgebruikers.

Samenstelling van de adviesraad

Wie zijn we?

De adviesraad is samengesteld uit

  • Ervaringsdeskundigen, i.e. inwoners van Leuven met een fysieke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking of personen die deze inwoners vertegenwoordigen.
  • Lokale organisaties en verenigingen van en voor personen met een handicap die werken rond toegankelijkheid.

Huidige samenstelling

  • Stemgerechtigde leden
    • Stephanie Aertsen, Julien Benaouda, Leen Francen, Gery Gerits, Vanessa Hughes, Chris Jamaer, Elke Knoors, Raymond Leliaert, Sam Michiels (Voorzitter), Pauline Neerman, Marijke Schueremans, Bart Simons (Penningmeester), Leo Stouten, Doreth Swinnen, Veerle Ternier, Pieter Vanaenroyde (Co-ondervoorzitter), Lieven Vanpoucke, Marleen Van Rompaey, Jonas Verstockt (Co-ondervoorzitter)
  • Waarnemers
    • Ellen Bernaerts, Dorien Cornelis, Lies Corneillie, Patrick Devlieger, Tom Goossens, Hai-Chay Jiang, Joke Lichtert, Dorien Meulenijzer, Patrick Puttemans, Geert Thomas, Tru Van Woensel, Heidi Vandenwijngaerden, Melissa Vandersypen, Reinhilde Vanderzeijpen, Nele Vanhecke, Kristel Wildiers

Onze volgende bijeenkomst

Vergaderingen

Datum/Tijd Evenement
25/09/2024
18:00 - 20:00
Vergadering Adviesraad Leuven Toegankelijk
Stadskantoor Leuven, Leuven
30/10/2024
18:00 - 20:00
Vergadering Adviesraad Leuven Toegankelijk
Stadskantoor Leuven, Leuven
27/11/2024
18:00 - 20:00
Vergadering Adviesraad Leuven Toegankelijk
Stadskantoor Leuven, Leuven
Scroll Up